acreditare Policlinica Centrala Dr.Vlaescu

CONDITII DE INTERNARE si EXTERNARE

Asistenta medicala în spitalul nostru se acorda numai în regim de spitalizare de zi.

INTERNARE

A. PERSOANE ASIGURATE

Situatii valide pentru intemare:
– Internari pentru confirmarea unui diagnostic care nu poate in stabilit in ambulator
– Pacienti la care tratamentul nu poate fi efectuat in ambulator;
– Interventii chirurgicale care nu pot fi efectuate in ambulator;

Documente necesare, uzual, sunt :

1. bilet trimitere de la medicul de familie catre medicul specialist ORL
2. bilet de internare de la medicul specialist;
3. buletin de identitate sau Certificat de naştere pentru minorii sub 14 ani;
4. Acte doveditoare a calităţii de asigurat: adeverinţă de salarizare cu menţionarea ultimului ordin de plată a virării contribuţiei; cupon de pensie (nu mai vechi de 2 luni); adeverinţă de elev sau student; adeverinţă de şomaj eliberata in luna curenta.

Conform Ordinului 581/08.09.2014 al presedintelui CNAS, pana la utilizarea exclusiva a cardului national de asigurari de sanatate, documentele prin care se asigura calitatea de asigurat sunt adeverinta de asigurat eliberata de CAS sau documentul rezultat in urma accesarii de catre furnizorul de servicii a registrului electronic gestionat de catre CNAS.

B. PERSOANE NEASIGURATE

Internarile de zi nu pot fi urgenta, persoanele neasigurate fiind taxate conform tarifelor in vigoare
Acestia vor prezenta :
1. bilet trimitere de la medicul de families au prezentare la medical specialist ORL
2. bilet de internare de la medicul specialist;
3. buletin de identitate sau Certificat de naştere pentru minorii sub 14 ani;

EXTERNARE

  • i se eliberează de către medicul curant scrisoare medicală către medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu, care va conţine, după caz, evaluarea stării de sănătate a pacientului la momentul externării şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului);
  • recomandări privind regimul igieno dietetic de urmat;
  • recomandări privind un stil de viaţă sănătos;
  • i se eliberează la externare biletul de ieşire, întocmit de medicul curant cu aprobarea medicului şef de secţtie;
    reţete compensate/gratuite dacă persona este asigurată;
  • concediu medical (la cerere);
  • i se recomandă îngrijire medicală la domiciliu (dacă este cazul).