Policlinica Centrala Dr.Vlaescu

REZULTATELE PRELUCRARII CHESTIONARULUI DE SATISFACTIE PRIVIND SERVICIILE CLINICE SI PARACLINICE in anul 2017

In anul 2017, au transmis chestionarul completat un numar de 78 persoane (100%), rezultatele evidentiind :

 

1.  Cum ati aflat de unitatea noastra ?
-prin medicul de familie     : 24%
-prin medical specialist         :22 %
-prin cunoscuti            :28%
-mass-media             :25 %
Stau in apropiere         : 1%

2. Satisfactia privind serviciile Laboratorului de analize medicale :
– in foartemica/mica/oarecum: 0 %
-in mare masura : 12 %
-in foarte mare masura : 88 %

3. Cabinetele medicale cele mai solicitate :
– ORL            : 35 %
– Ortopedie        : 22 %
-Psihiatrie        : 14 %
– Interne        : 11 %
– Radiologie         : 11%
– altele            : 7 %

4. Aprecierea relatiei cu personalul cu studii medii  :
– foarte nemultumit/ nemultumit : 0 %
– oarecum multumit             : 3 %
– multumit                 : 10 %
– foarte multumit               : 87 %

5. Aprecierea raportului calitate pret la serviciile cu plata la cei care au solicitat) :
– foarte incorrect/ incorect    :  0 %
-mediu ca raport        :  4 %
– correct            : 51%
-foarte correct            : 45 %

6. Satisfactie privind modul de rezolvare a reclamatiilor :
– nu a fost cazul     99 %
-f.nemultumit/nemultumit/oarecum: 0%
-multumit/ foarte multumit               1%

7. Propuneri de imbunatatire a calitatii serviciilor :
– constructia unui lift
– iluminat mai bun al curtii noaptea