Policlinica Centrala Dr.Vlaescu

 

INFORMATII PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

POLICLINICA CENTRALA DR. VLAESCU este operator de date cu caracter personal, fiind inregistrata la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter cu  nr. 6348/2007

Responsabilul cu protectia datelor este psih.dr. Vlaescu Florian,    tel. 0745667400, mail vlaescu.florian@yahoo.com

               

 1. CE DATE PRELUCRAM :

Datele personale pe care le prelucram sunt :

–       Datele de identificare ale persoanei : nume, prenume, cod numeric personal, varsta, sex, domiciliu

–       Datele privind starea de sanatate a persoanei : rezultatele investigatiilor medicale de laborator, ale consulturilor medicale efectuate in cabinetele medicale de specialitate clinica, datele furnizate de aparatura medicala prin care se fac investigatiile starii de sanatate

–       Datele personale si profesionale ale angajatilor unitatii noastre : nume, prenume, cod numeric personal, varsta, sex, domiciliu, pregatire profesionala, calificari si competente detinute, numele copiilor si persoanelor in intretinere

 1. CARE ESTE SCOPUL IN CARE LE PRELUCRAM :

       Scopul prelucrarii este acela de :

 • a furniza solicitantilor informatii cu privire la starea lor de sanatate, eliberandu-le buletine de analize,

 rezultatele investigatiilor clinice si paraclinice, retete, scrisori medicale, bilete de internare/iesire din spital s.a

 • a furniza altor medici sau sistemului national de sanatate date privind starea lor de sanatate (dosarul electronic

de sanatate)

 • a raporta catre sistemul national de sanatate (casa de sanatate) investigatiile efectuate de catre persoane, fara a

li se preciza rezultatele acestora, in scopul decontarii serviiciilor  prestate de catre noi

 

 1. CINE SI CUM PRELUCREAZA DATELE DUMNEAVOASTRA
 • Datele dvs. personale sunt inregistrate in format hartie in registrele medicale ale fiecarui cabinet/laborator sau

 sectie de spital precum si in softurile informatice securizate care servesc inregistrarii si transmiterii unor informatii catre CNAS, Directia sanitara (date nepersonalizate) sau catre Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti (SNSPMPDSB.

 • Prelucrarea informatiilor se face de catre medicii si/sau asistentii medicali ai fiecarui cabinet/laborator /sectie

de spital, nominalizati prin decizie a conducatorului unitatii, persoane care au semnat declaratii privind confidentialitatea datelor cu caracter personal.

    

 1. CE MASURI DE SECURITATE SUNT ADOPTATE PENTRU PROTECTIA DATELOR
 • Rezultatele investigatiilor se inmaneaza personal pacientului sau reprezentantului legal al copilului minor
 • Accesul in sistemul informatic este securizat, cu parole pe fiecare calculator si parole de acces in sistemul informatic. Informatiile catre Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti (SNSPMPDSB se transmit criptat.
 • Intregul proces de operare cu datele personale ale persoanelor fizice este reglementat prin proceduri interne.
 • Arhivarea documentelor , evidenta si accesul in arhiva se fac conform prevederile legale, procedurilor si

reglementarilor interne ale unitatii.

 • Datele sunt stocate in conformitate cu prevederile Nomenclatorului arhivistic aprobat.

     

 1. CE DREPTURI AVETI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE :
Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor  personale;
Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa;
Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul de opozitie – puteti sa va opuneti, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;
Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dvs., il puteti retrage oricand.