Autorizații și acreditări

Căutâm în permanență să facilităm accesul la serviciile medicale din portofoliul nostru, să îmbunătățim calitatea serviciilor medicale și chirurgicale prestate și să asigurăm un standard înalt al actului medical.

Drumul spre performanță și consecvență s-a suprapus cu respectarea criteriilor de acreditare și funcționare ale unei multitudini de instituții, printre care: Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, Direcția de Sănătate Publică, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Mișcarea Română pentru Calitate, ș.a.


Descarcă documentul atașat.

Descarcă documentul atașat.

Descarcă documentul atașat.

Descarcă documentul atașat.

Descarcă documentul atașat.

Descarcă documentul atașat.

Descarcă documentul atașat.

Descarcă documentul atașat.