Policlinica Centrală Dr.Vlăescu

Spital. Policlinică. Laborator de analize medicale

POLICLINICA CENTRALĂ DR. VLĂESCU SRL a fost înființată în primăvara anului 2002, în temeiul Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în acord cu Ordonanța Guvernului Nr. 124/ 1998, privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale.

Este înregistrată în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale (Certificat de înregistrare DSP-RUCM Nr. 364804/2002) și are Avizul MS pentru funcționarea ca spital de zi ORL (Aviz Nr.XI/A/8899/RL/2198/15.03.2012).

Este unitate ce funcționează în sistem privat, cu personalitate juridică, având ROF, RI și alte reglementări proprii.

Unitatea deține toate tipurile de autorizări prevăzute de legislația în vigoare (ASF, Autorizație de mediu, Autorizație de securitate la incendiu, precum și alte autorizații specifice furnizării diferitelor tipuri de servicii medicale.

Politica companiei a țintit întotdeauna creșterea calității serviciilor prestate.

În acest sens a implementat și menținut un sistem de management al calității, conform cerințelor standardului SR EN ISO 9001/2015 pentru specialitățile clinice și paraclinice - sistem Certificat de către MRC Craiova.

Activitatea laboratorului de analize medicale este acreditată RENAR în acord cu standardul SR EN ISO 15189/2013.

Spitalul are, începând cu anul 2020, Acreditare ANMCS, categoria a II-a, cu recomandări.

Strategia de dezvoltare a vizat și vizează dezvoltarea serviciilor medicale tip spitalizare de zi, unitatea deținând un bloc operator modern, dotat cu aparatură și instalații medicale performante, destinat intervențiilor chirurgicale în specialitatea ORL.

Doina și Florian Vlăescu